Şikayet

Online Başvuru

Başvuru Formu

Ulusal Yeterlilik

Belgelendirmenin Amacı

Tekstil sektöründe terbiye birimlerinde işin eksiksiz, kesintisiz, kaliteli ve geliştirilerek, uluslararası standartlara uygun yeterlilikte, verimli ve çalışanın iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi için, işi yapan kişinin işe uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Amaç, adayların Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

 

ÜCRETLENDİRME

  #   Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti 
 1 13UY0137-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim 150,00 TL
 2 13UY0137-3/A2 Hazırlık ve Bitim İşlemleri 700,00 TL

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 850,00 TL

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00 TL

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 700,00 TL

Ulusal yeterlilikler hakkında sormak istedikleri her türlü bilgiyi Atasoy Belge'den edinebilirler.

+90 258 242 42 48

Müşteri Hattımız. Arayın, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.