Basit ve yaratıcılığa inanıyoruz.

ATASOY Belge olarak, TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetmelikleri ve yükümlü olduğumuz yönetmeliklere göre; gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik kurallarını esas alarak, personel belgelendirme hizmetini sunmayı amaçlıyoruz.

Yetkin olduğumuz personel belgelendirme hizmetinin ATASOY Belge personeli tarafından yüksek kalitede sunulması adına, gerek eğitimler gerekse ekipman desteği ile sürekli gelişmeyi hedefleyen yapı oluşturacağız.


 • ATASOY Belge’ nin vizyon ve misyonu doğrultusunda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak talepleri zamanında karşılayacağız.
 • ATASOY Belge, tüm politika ve prosedürlerini yaş, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan hazırlamış olup, personel belgelendirme hizmetimizi mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara sunacağız.
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla, ATASOY Belge’ de yürütülen personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tarafların katılımı ile ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü metot geliştirilecektir.
 • Hizmet odaklı anlayışımızla, uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet sunduğumuz kişilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız.
 • İtiraz ve şikayetlerin en alt seviyede kalması için sunduğumuz hizmetler sırasında ve sonrasında gereken özeni göstereceğiz.
 • Hizmet sunan personelimizin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç ve dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri alacağız.
 • Personel belgelendirme hizmetini her zaman, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak sunacağız.
 • ATASOY Belge olarak tüm personelimizin standardını yükseltmek adına gerek teknik anlamda yeterliliklerini sağlamak, arttırmak ve devamlılığını sağlamak; gerekse de kalite dokümantasyonunu öğrenmesi ve çalışmalarını kalite sistemini oluşturan politika ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak adına ve iş güvenliği, iş etiği, tarafsızlık gibi rehberlik edici konularda eğitimler vereceğiz.
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardının ve Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet sunacağız.
 • ATASOY Belge Üst Yönetimi olarak, TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre oluşturmuş olduğumuz kalite sistemimize bağlı olarak sürekli iyileştirme taahhüdümüzü yerine getireceğimizi ve tüm personel belgelendirme faaliyetlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun olarak yürüteceğimizi taahhüt ederiz.
 • Bu politikanın sürdürülmesi, ATASOY Belge organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğundadır.

+90 258 242 42 48

Müşteri Hattımız. Arayın, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.