ATASOY Belge’ de görev almakta olduğum mesleki yeterliliğe dayalı ölçme ve değerlendirme sınavlarına ilişkin ve TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun “Personel Belgelendirme Programı” süresince;

 • Objektif, adil, tarafsız, dürüst davranacağımı;
 • Eşit koşullarda belgelendirmenin önüne geçecek yanlı davranışlardan kaçınacağımı;
 • Tarafsızlığımın önüne geçecek, adayların eşit koşullarda belgelendirmesine aykırı davranışlar sergilemeyeceğimi;
 • Uygulanabilir bütün mevzuat ve prosedür kurallarına uyacağımı; adayların erişimini engelleyip yavaşlatacak kararlar vermeyeceğimi, gereksiz mali yük getirmeyeceğimi ve bir firma, kurum ya da kuruluşa üye olma şartı ile sınırlandırmayacağımı;
 • Kural koyan statüsünde yer aldığım durumlarda kendim de kurallara uyacağımı;
 • Doğrulanabilir ve açık hizmet sunacağımı;
 • Görevim sebebiyle elde ettiğim tüm kişisel ve idari belge ve bilgilerin gizliliğini koruyacağımı ve yasal zorunluluk bulunmadıkça üçüncü kişiler ile paylaşmayacağımı;
 • Tarafsızlığımı tehlikeye düşürebilecek, geçmişte ve/veya halen sürdürmekte olduğu herhangi bir ticari, menfaat, kişisel ve diğer ilişkilerden bağımsız olarak hareket edeceğimi;
 • Tüm prosedürdeki görevlerimi etiklik çerçevesinde gerçekleştireceğimi; belgelendirme faaliyetinin sunulması için belgelendirme programı eğitimi ön şart koşması durumunda, eğitimin adres gösterilen bir yerden alınması sonucu sınavın bundan olumlu etkileneceği vb. imada kesinlikle bulunmayacağımı;
 • Son 2 yıl içinde adayın eğitimiyle ilgili faaliyetlerde bir şekilde yer almışsam, belgelendirme sınav ve değerlendirme aşamalarında yer almayacağımı ve bu konuda yönetimi bilgilendireceğimi;
 • Görevim sırasında astlarımı kurallara aykırı davranmak adına yönlendirip baskı altına almayacağımı, üstlerimden gelen kurallara aykırı istekleri baskı altında kalsam dahi gerçekleştirmeyeceğimi;
 • Belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğum kişi veya kuruluşlardan şikayet/itiraz alınması durumunda, şikayet/itirazlarla ilgili kararın verilmesinde yer almayacağımı ve bu konuda yönetimi bilgilendireceğimi;
 • Gerektiğinde belgelendirme sürecine ait hazırlayacağım tüm materyal ve soru bankalarını gizli tutacağımı, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağımı
 • Taahhütnamede ihtilaf olması halinde T.C Denizli mahkemeleri yetkilidir. Kabul, beyan eder ve yukarıdaki hükümlere uymayı taahhüt ederim.

ATASOY BELGE YÖNETİMİ

+90 258 242 42 48

Müşteri Hattımız. Arayın, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.